Šijanska cesta 4,  52100 Pula, Hrvatska
+385 (52) 356 500,  brioni@brioni.hr 
PUNJENJE KLIMA UREĐAJA

Korisnicima usluga stanice za tehnički pregled Brioni d.o.o. omogućavamo punjenje i detekciju propusnosti auto klima uređaja.

- punjenje sistema neovisno o količni plina, 

- provjera propusnosti sistema UV bojom,

- provjera te dodavanje ulja za kompresor.