Šijanska cesta 4,  52100 Pula, Hrvatska
+385 (52) 356 500,  brioni@brioni.hr 

JEDNODNEVNI IZLETI - HRVATSKA I INOZEMSTVO 

19.09.2020 SUBOTA 

KANJON VINTGAR I BLED 

NEDJELJA, 30.08.2020 

ŠKOCJANSKE JAME I ČAROBAN TRST

 

N.P. PLITVIČKA JEZERA 

 20.09.2020 NEDJELJA  

FUŽINE I ZELENI VIR 

27.09.2020 NEDJELJA , 10.10.2020 SUBOTA

7 SLAPOVA 

SUBOTA, 29.08.2020

ADRENALINA I ŠUMSKI-MIR

SUBOTA  05.09.2020, 03.10.2020, 07.11.2020

SHOPPING PLANET TUŠ KOPAR 

 

12.09.2020 SUBOTA, 31.10.2020 SUBOTA

GARDALAND 

 

06.09.2020 SUBOTA 

OTOK KRK 

12.09.2020 SUBOTA 

CRES I MALI LOŠINJ 

NEDJELJA, 13.09.2020

ZADAR 

SUBOTA 12.09.2020 

LJUBLJANA I ARBORETUM 

 

SUBOTA,  22.08.2020, NEDJELJA 27.09.2020

RASTOKE I BARAĆEVE ŠPILJE

 

DVORCI DRAŠKOVIĆEVIH I RATKAJEVIH

SUBOTA,  26.09.2020

 

SUBOTA 05.09.2020, 03.10.2020, 07.11.2020

IKEA I TIARE SHOPPING 

SUBOTA 05.09.2020, 03.10.2020

KLAGENFURT I MINIMUNDUS