Šijanska cesta 4,  52100 Pula, Hrvatska
+385 (52) 356 500,  brioni@brioni.hr 

Shuttle bus Zračna luka Pula

SHUTTLE BUS CIJENE I STANICE

Vrijeme vožnje ovisi o prometnoj cirkulaciji nisko budžetnih avio kompanija.

Polazak iz zračne luke je 30 minuta nakon slijetanja aviona.

Shuttle bus prema Verudeli, Puntiželi / Fažani, Medulinu, Rovinju, Poreču, Umagu, Novigradu i Rapcu i obratno prometuje po rasporedu letenja. 

Za više informacija pošaljite email na: turizam@brioni.hr ili na broj telefona: 052 356 530 ili 099 469 6336

PULA Verudela               45 kn(web 38 kn) 6 € (web 5€)

PULA Štinjan/Puntižela  45 kn(web 38 kn) 6 € (web 5€) 

FAŽANA                           45 kn(web 38 kn) 6 € (web 5€)

MEDULIN hoteli              45 kn(web 38 kn) 6 € (web 5€)

ROVINJ         135 kn (web 110 kn) 18€ (web 15€)

POREČ           245 kn (web 200 kn) 33€ (web 27€)

NOVIGRAD  245 kn (web 200 kn)  33€ (web 27€)

UMAG            295 kn (web 260 kn) 39€ (web 35€)

RABAC          295 kn (web 260 kn)  39€ (web 35€)

 

 

  polazak                   dolazak
  APT PULA RABAC UMAG NOVIGRAD POREČ ROVINJ FAŽANA PUNTIŽELA MEDULIN VERUDELA APT PULA

                   

20.09.2020.  9:35 10:35 11:50 11:30 11:05 10:25 10:00 9:55 10:25 10:05    
  15:55 16:55 18:10 16:50 17:25 16:45 16:20 16:15 16:45 16:25    
                         
    7:15 6:00 6:20 6:45 7:25 7:50 7:55 7:25 7:45 8:15  
    13:44 12:40 13:00 13:25 14:05 14:30 14:35 14:05 14:25 14:55  
                         
24.09.2020. 17:05 18:05 19:20 19:00 18:35 17:55 17:30 17:25 17:55 17:35    
    14:25 13:10 13:30 13:55 13:55 15:00 15:05 13:55 14:55 15:25  
                         
26.09.2020.  8:10 9:10 10:25 10:05 9:40 9:00 8:35 8:30 9:00 8:40    
  14:35 15:35 16:50 16:30 16:05 15:25 15:00 14:55 15:25 15:05    
  18:10 19:10 20:25 20:05 19:40 19:00 18:35 18:30 19:00 18:40    
  20:15 21:15 22:30 22:10 21:45 21:05 20:40 20:35 21:05 20:45    
  22:05 23:05 0:20 0:00 23:35 22:55 22:30 22:25 22:55 22:35    
                         
    5:45 4:30 4:50 5:15 5:55 6:20 6:25 5:55 6:15 6:45  
    12:15 11:00 11:20 11:45 12:15 12:50 12:55 12:15 12:45 13:15  
    15:50 14:35 14:55 15:20 16:00 16:25 16:30 16:00 16:20 16:50  
    17:50 16:35 16:55 17:20 18:00 18:25 18:30 18:00 18:20 18:50  
    17:15 16:00 16:20 16:20 17:25 17:50 17:55 17:25 17:45 18:15  
    19:40 18:25 18:45 19:10 19:50 20:15 20:20 19:50 20:10 20:40  
                         
28.09.2020. 14:00 15:00 15:15 15:55 15:30 14:50 15:25 15:20 14:50 14:30    
  20:15 21:45 23:00 22:40 22:15 21:35 21:10 21:05 21:35 21:15    
                         
    12:50 11:35 11:55 12:20 13:00 13:25 13:30 13:00 13:20 13:50  
    17:40 16:25 16:45 17:10 17:50 18:15 18:20 17:50 18:10 18:40  
                         
02.10.2020. 14:40 15:40 16:55 16:35 16:10 15:30 15:05 15:00 15:30 15:10    
    12:05 10:50 11:10 11:35 12:15 12:40 12:45 12:15 12:35 13:05  
                         
04.10.2020. 9:35 10:35 11:50 11:30 11:05 10:25 10:00 9:55 10:25 10:05    
  10:30 11:30 12:45 12:20 12:00 11:20 10:55 10:50 11:20 11:00    
                         
    7:15 6:00 6:20 6:45 7:25 7:50 7:55 7:25 7:45 8:15  
    7:55 6:40 7:00 7:25 8:05 8:30 8:35 8:05 8:25 8:55