Šijanska cesta 452100 Pula, Hrvatska
+385 (52) 356 500brioni@brioni.hr
PRAVA PUTNIKA

Temeljem članka 25 Uredbe (EU) br.181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu običnim i putničkim autobusima i Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br.2006/2004 (Narodne Novine br. 127/13) daju se sljedeće

 

INFORMACIJE O PRAVIMA PUTNIKA 

SAŽETAK UREDBE (EU) BR.181/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011.g. 

 

Ova Uredba primjenjuje se, uz određena izuzeća, na putnike u linijskom prijevozu kad se mjesto ulaska ili izlaska putnika nalazi unutar Europske unije (EU) i kad je predviđena udaljenost prijevoza najmanje 250 km. Pojedine odredbe Uredbe vrijede za sve usluge prijevoza, uključujući i prijevoz na relacijama kraćim od 250 km.

Na unutarnji linijski prijevoz u Republici Hrvatskoj kao i na međunarodni linijski prijevoz putnika sa bar jednim stajalištem izvan Europske unije vrijede određena izuzeća od primjene Uredbe. 

 

 

Prava putnika za usluge linijskog prijevoza uključuju:

 

1. Nediskriminaciju među putnicima s obzirom na uvjete prijevoza koje osiguravaju prijevoznici,

2. Nediskriminaciju te obavezna pomoć osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti (osim u slučajevima neispunjavanja sigurnosnih razloga ili ne adekvatne konstrukcije vozila ili infrastrukture) 

3. Pravima putnika u slučaju nesreća sa smrtnim ishodom ili osobnom povredom ili gubitkom ili oštećenjem prtljage, koje se dogode pri upotrebi autobusa

4. Prava putnika u slučaju otkazivanja i kašnjenja

5. Pravo na informacije o putovanju koje treba osigurati putnicima prije i u tijeku putovanja, kao i informacije o pravima putnika. Na zahtjev osoba smanjene pokretljivosti informacije se, ukoliko je to moguće, osiguravaju u prihvatljivim oblicima.

6. Uspostava sustava pritužbi (reklamacija) od strane prijevoznika na raspolaganju svim putnicima, rješavanje reklamacije od strane prijevoznika u roku od 3 mjeseca od primitka iste.

7. Opća pravila o provedbi.

 

Prava putnika za linijski prijevoz između dvije ili više zemlje Europske unije predviđene udaljenosti  od najmanje 250 km (ne vrijede za unutarnji prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj i međunarodni prijevoz putnika između zemlje EU i zemlje izvan EU) uključuju, između ostalog, i slijedeće:

1. Garanciju nastavka ili preusmjeravanja putovanja do krajnjeg odredišta ili povrat cijene karte u slučajevima prebukiranja ili u slučajevima  otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 120 minuta.

2. Odgovarajuću pomoć u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 90 minuta kod putovanja s predviđenim vremenom trajanja  dužim od 3 sata. 

3. Informaciju u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska.

4. Odštetu za smrt ili tjelesnu povredu, kao i za gubitak ili oštećenje prtljage uslijed prometnih nesreća, a posebice pomoć prijevoznika s obzirom na neposredne praktične potrebe putnika nakon nesreće. 

 

Cijeli tekst Uredbe dostupan je na internet stranici http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32011R0181

 

Ukoliko smatrate da su Vaša prava kao putnika umanjena ili prekršena javite nam se na:

Brioni d.o.o.

Šijanska cesta 4

52100 Pula

POVJERENSTVO ZA REKLAMACIJU

ili e-mailom:

reklamacije@brioni.hr