Šijanska cesta 452100 Pula, Hrvatska
+385 (52) 356 500brioni@brioni.hr
Customer satisfaction

Putnik ima pravo reklamacije pisanim putem, u roku 8 dana od dana pružene usluge prijevoza, na adresu prijevoznika:

Brioni d.o.o., Povjerenstvu za reklamacije (nastavno: povjerenstvo)

Šijanska cesta 4

52100 Pula

ili adresu elektronske pošte malvina.macan@brioni.hr | reklamacije@brioni.hr 
Povjerenstvo prijevoznika će pismeno odgovoriti putniku na zaprimljenu reklamaciju u roku 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Povrat naknade za prijevoz vrši se isključivo prema članku 13. Općih uvjeta prijevoza dostupnim ovdje.