CJENIK PRAĆENE I NEPRAĆENE PRTLJAGE

OPIS

PRAĆENA PRTLJAGA

NEPRAĆENA PRTLJAGA

Putnička prtljaga (kovčezi, torbe, ruksaci i sl.) 1,50 € -
Vreće, omoti, ambalaža i košara do 40 kg  3,00 € 4,00 €
Vreće, omoti, ambalaža i košara preko 40 kg  5,50 € 8,00 €
Kabasta roba, hladnjak, perilica, štednjak, TV, bicikl i sl.  8,00 €

12,00 €

 

 

Kontakt:

Brioni d.o.o.

Šijanska cesta 4

52100 Pula

Laura Fiorentin

Tel: 052 356 516

E-mail: laura.fiorentin@brioni.hr