Šijanska cesta 452100 Pula, Hrvatska
+385 (52) 356 500brioni@brioni.hr
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno pozitivnim propisima trgovačko društvo BRIONI d.o.o., kao pružatelj usluga u djelatnostima upisanim u odgovarajući sudski registar, je dužno omogućiti potrošaču/korisniku usluga  podnošenje  prigovora, što je moguće učiniti  na dva načina i to:

1. u poslovnim prostorijama Društva putem pisanog prigovora (prilikom čega primatelj prigovora mora  pisanim putem potvrditi primitak pisanog prigovora)

2. putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte

Brioni d.o.o., Povjerenstvu za reklamacije (nastavno: povjerenstvo)

Šijanska cesta 4

52100 Pula

ili adresu elektronske pošte reklamacije@brioni.hr 

Na sve podnesene prigovore potrošača, primatelj prigovora je dužan u pisanom obliku odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, te čuvati evidenciju zaprimljenih prigovora godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

Povrat naknade za prijevoz vrši se isključivo prema članku 13. Općih uvjeta prijevoza dostupnim ovdje.