Šijanska cesta 452100 Pula, Hrvatska
+385 (52) 356 500brioni@brioni.hr
OSNOVNI PODACI

Naziv tvrtke

Brioni d.d. za javni cestovni prijevoz putnika i robe u zemlji i inozemstvu

 

Sjedište tvrtke
      Šijanska cesta 4
      52100 Pula
      Hrvatska

 

MB: 03228819
OIB: 78706979190


Transakcijski račun kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb:
IBAN      HR8124840081100439350

Poduzeće je registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci, br. reg. ul. 1-473-00,
MBS:040040677.

Temeljni kapital 16.656.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Izdano 55.520 dionica. Jedna dionica 300,00 kuna.


Direktor: Ante Kvasina, ing.

Predsjednik NO: Vladimir Maoduš, dipl.oec.