Šijanska cesta 452100 Pula, Hrvatska
+385 (52) 356 500brioni@brioni.hr
KONTAKTI

Centrala

Telefax

+385 52 356 500   

+385 52 535 158

e-mail:  brioni@brioni.hr

             turizam@brioni.hr

             rezervacije@brioni.hr 

 

AUTOBUSNI KOLODVOR PULA

- informacije

- rezervacije

 

+385 52 356 533

+385 52 356 532

1.OPĆI SEKTOR

Direktor

Zamjenica direktora

Pravnik društva

Poslovna tajnica

Voditeljica marketinga i prodaje

 

 

+385 52 356 505

+385 52 356 504

+385 52 356 502

+385 52 356 503

2. TEHNIČKI SEKTOR

Pomoćnik direktora za tehničke poslove

Voditelj trgovine i autoradionice

Voditelj voznog parka i zaštite na radu

 

+385 52 356 510

+385 52 535 212

+385 52 356 519

3. KOMERCIJALNI SEKTOR

Pomoćnik direktora za poslove prijevoza putnika

Voditeljica poslova prijevoza putnika

Voditeljica autobusnog kolodvora

Glavni prometnik

Komercijalist - analitičar putničkog prijevoza

 

+385 52 356 508

+385 52 356 509

+385 52 356 534

+385 52 356 511

+385 52 356 516

4. FINANCIJSKO - RAČUNOVODSTVENI SEKTOR

Pomoćnica direktora za financijske poslove

Računovođa

Knjigovođa - likvidator

Materijalni knjigovođa

 

+385 52 356 513

+385 52 356 514

+385 52 356 515

+385 52 356 522

5. POSLOVNE JEDINICE

Poslovnica Rijeka

e-mail: prodaja.rijeka@brioni.hr

Predstavništvo Zagreb

e-mail: brioni-zagreb@brioni.hr

+385 98 210 249

 

+385 98 297 725