ROVINJ - ZAGREB / ZAGREB - ROVINJ * Linija Pula - Vinkovci - Vukovar u kooperaciji s firmom Polet Vinkovci.
** Linije s presjedanjem u Pu
li.INFORMACIJE:

 Agencija Rovinj 
Tel: +385/ 52 356 536
E-mail: prodaja.rovinj@brioni.hr
Adresa: Trg na lokvi 6, Rovinj (autobusni kolodvor)