Radi bolje mogućnosti vašeg informiranja i ovim putem dajemo informativni vozni red prijevoznika Brioni d.d. za linije iz Pule za Rijeku. U tabelama se nalaze svi polasci; preko Labina, preko Pazina, linije koje prometuju dalje od Rijeke i linije koje održavamo s kooperantom. Informacije o cijeni voznih karata, te komercijalnim povlasticama možete dobiti na naš broj informacija ili direktno na prodajnim mjestima.

 

Pula-Pazin/Labin-Rijeka

Dani

12345

1234567

12345

1234567

12345

1234567

1234567

1234567

124567

Pula

03:45

05:30

06:00

07:00

08:00

11:00

13:30

18:00

18:30*

Rovinj

-

-

-

-

-

-

-

-

19:15

19:20

Poreč

-

-

-

-

-

-

-

-

19:55

20:00

Pazin

-

06:20

-

08:00

-

-

-

-

20:55

21:00

Labin

-

-

07:00

-

09:00

11:55

14:30

19:00

-

Rijeka

5:00

07:20

08:15

09:00

10:15

13:15

16:00

20:15

22:05





Rijeka
-Labin/Pazin-Pula

Dani 

125

12345

12345

1234567

1234567

1234567

1234567

1234567

123567

Rijeka

0:55

08:30

12:00

12:30

14:30

18:00

20:30

21:50

1:50*

Labin

-

-

-

13:50

15:50

19:20

21:50

-

-

Pazin

-

09:30

13:00

-

-

-

-

22:40

2:40

2:45

Poreč

-

-

-

-

-

-

-

-

3:35

3:40

Rovinj

-

-

-

-

-

-

-

-

4:10

4:15

Pula

2:10

10:30

14:00

14:45

16:45

20:15

22:45

23:30

5:00

*Kooperacija Polet Vinkovci


Kazalo: 1- ponedjeljak, 2- utorak, 3- srijeda, 4- četvrtak, 5- petak, 6- subota, 7- nedjelja

   

INFORMACIJE: 052/ 356 533
REZERVACIJE: 052/ 356 532