Osnovni podaci

Brioni d.d. za javni cestovni prijevoz putnika i robe u zemlji i inozemstvu

Sjedište tvrtke:
      Šijanska cesta 4
      52100 Pula
      Hrvatska

MB: 03228819
OIB: 78706979190
Transakcijski račun kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb:
IBAN      HR8124840081100439350

Poduzeće je registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci, br. reg. ul. 1-473-00,
MBS:040040677.

Temeljni kapital 16.656.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Izdano 55.520 dionica. Jedna dionica 300,00 kuna.
Direktor: Ante Kvasina, ing.
Predsjednik NO: mr.sc. Ivica Zvonimir Miljak