Povijesni prikaz razvitka

Brioni d.d. Pula je poduzeće čija je osnovna djelatnost prijevoz putnika u zemlji i inozemstvu. Svoje korijene vuče još od davne 1946. godine kada je osnovano "Autopoduzeće za Istru" u Vodnjanu gdje je djelovalo sve do pripojenja Pule Republici Hrvatskoj, 15. svibnja 1947. Poduzeće seli u Pulu gdje pod istim nazivom posluje do 18. lipnja 1948. godine.

Dolazi i do promjene naziva poduzeća koje, dakle od 19. lipnja 1948. pa do 31. prosinca 1954. godine glasi "Transportno remontno autopoduzeće" - Pula, a od početka godine 1955. naziv tvrtke mijenja se u "Autosaobraćaj" - Pula.

Pripajanje poduzeću "Autotrans" - Rijeka uslijedilo je 13. svibnja 1963. Pod tim nazivom poduzeće posluje do 5. rujna 1966. kada ponovno dolazi do osamostaljivanja poduzeća i preuzimanja imena "Autosaobraćaj".

Današnji naziv "Brioni" prvi se put pojavljuje 8. siječnja 1972. kada je uslijedilo i spajanje sa komunalnim poduzećem za lokalni prijevoz putnika.

Nakon postupka redovne likvidacije krajem 1985. godine s ciljem preustroja registrirana je cjelovita RO Brioni Pula.

Sukladno zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća, 1993. Brioni se konstituiraju kao dioničko društvo.

Početkom 1997. godine uslijedila je značajna promjena vlasničke strukture, a paralelno time i ustroj nove Uprave. Naime, 1. ožujka 1997. predsjednik i jedini član Uprave postao je sadašnji direktor, gdin. ANTE KVASINA.

Uprava je započela s preustrojem i restrukturiranjem poduzeća s ciljem postavljanja optimalne organizacije rada, eliminiranje gubitaka u poslovanju i financijske konsolidacije društva. Reorganizacijom poslova, broj radnika sveden je na optimalnu razinu, racionalizacijom i ekonomiziranjem INPUT-ima eliminirani su gubici u poslovanju i postavljene osnove za daljnja investicijska ulaganja prvenstveno u prijevozna sredstva, odnosno u obnovu voznog parka te građevinske objekte.

OSNOVNE DJELATNOSTI:

·         Prijevoz putnika u zemlji i inozemstvu
·         Putnička agencija
·         Trgovina rezervnih dijelova za osobna i gospodarska vozila
·         Popravak i održavanje cestovnih motornih vozila
·         Stanica za tehnički pregled vozila
·         Autopraonica
·         Valvoline servis
·         MAX LIFE servis
·         Prodaja i servis akumulatora VARTA
·         Tahograf servis 

Brioni d.d.
Šijanska cesta 4
52100 Pula

Tel. +385/52/535 155, 356 500
Fax. +385/52/535 158
e-mail:
brioni@brioni.hr; turizam@brioni.hr
www.brioni.hr