ROVINJ - RIJEKA / RIJEKA - ROVINJ* Linija Pula - Vinkovci - Vukovar u kooperaciji s firmom Polet Vinkovci.
** Linije s presjedanjem u Puli.

INFORMACIJE:

Agencija Rovinj 
Tel: +385/ 52 356 536
E-mail: prodaja.rovinj@brioni.hr
Adresa: Trg na lokvi 6, Rovinj (autobusni kolodvor)